Onder de noemer van One-in-C.Networks Missions Support bieden we al jaren hulp aan diverse projecten.

We geven diverse Mission projecten een netwerk en/of de hulp om mensen te bereiken en om effectief samen te werken.

 

Petrus kreeg van de Here Jezus de instructie om netten uit te zetten. Om de vangst binnen te krijgen en de netten niet te laten scheuren moest hij zijn collega’s en vrienden te hulp roepen om alles binnen te brengen.

Wat doen wij?

We bieden projecten online hulp zodat (veld)werkers ter plekke effectief bezig kunnen zijn en blijven in wat zij doen. Kinderwerkers, en andere hulpverleners hebben vaak geen tijd voor fondsenwerving of onderhoud van een website en bijhouden van communicatie.
Een net moet intact blijven en onderhouden worden, wil je het kunnen gebruiken en dat is wat wij  voor en samen met de veldwerkers doen.
Zo komen hulp items, voedsel, kleding, huisraad etc beschikbaar voor hulpteams, kunnen plattelandskinderen in India met een gevulde maag naar school en mogen kinderen uit sloppenwijken voor het eerst naar school.

De donatie gelden bestemd voor de projecten zelf komen o.a. vanuit Australië, Canada, USA en andere delen van wereld. Dit geld kan via de diverse website kanalen zo effectief en plaatselijk ingezet geworden, zonder teveel extra kantoorlasten voor de veldwerkers.

Dat betekent dat wij veelal de website werkzaamheden doen en problemen van de verschillende websites oplossen, de maandelijkse kosten voor domein namen, server huur, software en werkuren etc (deels) voor onze rekening nemen en dat donaties via de websites voor projecten zelf rechtstreeks naar het veld gaan.
Om de onkosten te dekken voor elk project wat we opzetten en (helpen) onderhouden, zouden we per jaar minimaal 360 Euro per project moeten rekenen en 250 – 500 Euro voor het ontwerpen van een professioneel ogend design.

Maar dat doen we niet !

We geven onze hulp en online support service voor een vrije bijdrage ! In veel gevallen kunnen deze projecten niet of slechts voor een deel bijdragen in de kosten die wij veelal voor hen helpen betalen. We dienen hen zo goed als we kunnen, echter zonder iets in rekening te brengen.

NB Het geld wat voor de projecten specifiek via hun eigen website binnenkomt gaat rechtstreeks naar het project zonder inhouden van verdere kosten.

Met uw partner gift kunt u helpen hen een sterk en efficiënt ‘net’ in handen geven.
Een ‘net’ waar jaarlijks o.a. donaties binnen blijven komen die een veelvoud zijn van deze investering.
Donaties die anders waarschijnlijk gewoon niet gedaan zouden worden, omdat simpel weg de praktische brug niet geslagen wordt.
Het helpt deze projecten en werkers om zo fondsen voor gehandicapten, ouderen, straatkinderen, schoolprojecten enz. binnen te krijgen en hun contacten uit te breiden.


Voor dit soort kleinschalige projecten in India – maar ook bijvoorbeeld in België, zijn er lokaal niet voldoende middelen en/of is er niet voldoende staf beschikbaar om dit soort support office-werk op te zetten of bij te houden. Wij helpen hen met onze inzet op weg.
Door hulp van u als sponsoring partner kunnen we dit soort projecten blijven helpen en kunnen plaatselijke veldwerkers hun werk ook blijven doen.
We zouden graag een aantal vaste maandelijkse donateurs willen verwelkomen, maar elke éénmalige gift is ook welkom.

Wilt u ons een handje helpen? en ons in staat stellen te blijven helpen in onderlinge liefde en dienstbetoon.

visie begint met goed kijken met de ogen van je hart
of beter eigenlijk met Gods hart

Waar start je met je website project voor een goed doel of organisatie?

Is het idee al wat gevormd?

Stap 1:

Het kiezen van een heldere domein naam

 

 

Wat is hosting?

Stap 2:

om een website info via Internet te publiceren is een hosting pakkket nodig : het huren van serverruimte

 

 

Ontwerp en advies

Stap 3

Welk type website is beste? wie gaat wat doen?

Werken met een CSM? of niet

Met al deze praktische zaken willen we non profit organisaties helpen

Ed